Bjarne Lildholdt

Virksomhedskonsulent

Cand merc aud & MPO

m

Svigtende indtjening… få hjælp til igen at levere solide afkast

m

Når en virksomhed befinder sig i en situation med svigtende indtjening, er der som oftest behov for hurtigst muligt at vende virksomhedens udvikling, så den igen kan levere solide afkast.

m

I den situation kræves der andre ledelseskompetencer end ved normal daglig drift af virksomheden, ligesom der er mange ekstra udfordringer der kræver ekstra ledelseskapacitet. For at virksomheden hurtigst muligt opnår en positiv indtjening, har ledelsen ofte behov for professionel assistance til håndtering af krævende og usædvanlige problemstillinger og generel sparring i forbindelse hermed.

m

Jeg har en baggrund som revisor og mange års ledelseserfaring og speciale i, at supportere virksomhedens ledelse med at drive processen med krævende forandringer, så virksomheden igen kan levere solide afkast.

m

Jeg hjælper ledelsen med at genoprette værdien af virksomheden gennem:

m

mmm* Stabilisering af situationen ved hjælp af cash flow-forbedring og eventuelt fremskaffelse mmmmaf kortfristet kapital.
m
mmm* Fastlæggelse af strategien med fastlæggelse af mersalg og eventuelle  investeringer mmmmsamt plan for reduktion af driftsomkostninger.

m

mmm* Indtagelse af interimspositioner eller bestyrelsespost for varetagelse af mmmmimplementeringen af strategiplanen.

m

Endeligt er det vigtigt at sikre den langfristede finansiering og tilpasning af aktiver, der gør at virksomheden også på den lange bane, kan levere solide afkast indtil nye kriser opstår.