Udpluk af interim opgaver, som jeg har løst:

Bjarne Lildholdt

Virksomhedskonsulent

Cand merc aud & MPO

Kapitalfremskaffelse & optimering af arbejdskapital

En større dansk transportvirksomhed med ca. 400 ansatte og med aktiviteter indenfor spedition, shipping, handel og vognmandsvirksomhed var kommet i økonomiske vanskeligheder. Løsningen blev eksekveret i samarbejde med ledelsen som var en refinansiering af vognparken, hvorved der blev frigjort likviditet. Optimering af arbejdskapital og derudover blev der gennemført en omfattende reduktion af kapacitetsomkostninger med blandt andet kollektive afskedigelser, salg og nedlukninger af urentable datterselskaber.

m

Optimering af arbejdskapital

En større dansk handelsvirksomhed med ca. 80 ansatte havde opkøbt udenlandske konkurrenter for at opnå en bedre markedsplatform. I integrationsfasen var arbejdskapitalen blevet væsentligt forringet, hvilket var belastende for den samlede finansiering. Løsningen var en interimsløsning med opstramning af debitormassen og implementering af en systematisk opfølgning på debitorer.


Strukturering af økonomifunktion

Et mindre dansk selskab med ca. 20 ansatte med overvejende eksport af teknisk tunge løsninger, havde i en længere periode været uden kontinuerlig økonomistyring og bogholderiet opfyldte ikke bogføringsloven. For at der kunne aflægges årsregnskab, blev løsningen at sætte struktur på virksomhedens administrative rutiner og klargøring af materialet til revisors gennemgang og godkendelse.

 

Strukturering af iværksætterselskab

Iværksættervirksomhed med et godt koncept havde set dagens lys. To ihærdige og meget arbejdsomme unge mænd havde styr på afsætning og servicering af kunderne. Det var en ren succes, men registrering af omkostninger og det administrative set up var ikke acceptabelt. For at revisor skulle godkende årsrapporten, skulle der mere struktur på virksomheden. Løsningen var en interimsløsning, hvor der blev sat struktur på virksomheden og indført processer og systemer til fremtidig forsvarlig ledelse af virksomheden.

m

Budgetudarbejdelse

En større dansk handelskoncern med ca. 150 ansatte der i en tumult periode med skiftende topledelse og økonomiledelse, havde ikke rettidigt fået iværksat budgetproceduren. Løsningen var en interimsløsning med hurtig eksekvering af historiske data og indsamling af forventninger til næste års forventede slagvolumen, prisforventninger sammenholdt med forventet indkøb.

 

Controlling af datterselskaber

Samme handelskoncern var i budgetfasen blevet opmærksom på udenlandske datterselskaber der ikke performede i overensstemmelse med de krav der blev udstukket fra topledelsen. Løsningen var en interimsløsning, hvor der blev iværksat en implementerings og opfølgningsrunde med salgsdirektørerne i datterselskaberne.

 

Kollektiv afskedigelser

En mindre dansk videns tung interesseorganisation med ca. 40, måtte på grund af manglende offentlig støtte, lukke et segment. I den forbindelse skulle der for en del af medarbejderne, gennemføres en kollektiv afskedigelse. Løsningen var en interimsløsning hvor processen blev gennemført sammen med et advokatfirma og i overensstemmelse med ledelsen.

 

Reorganisering og kollektiv afskedigelser i tysk datterselskab

En større dansk produktionsvirksomhed med ca. 1.200 ansatte havde opkøbt en tysk konkurrent for at vinde markedsandele. Strategien var flytning af produktionen til et østligt lavtlønsland og bibeholde enhederne for salg og produktionsforberedelse i Tyskland. Løsningen var en interimsløsning med kollektive afskedigelser af produktionspersonalet og flytning af produktionsanlægget.